Strona główna  Italiano                       
Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Ambasador Zakonu
Kontakt z nami
FAQ
Linki
Strona główna SMOM
 

FAQ


 

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

 

1) Czym jest Zakon Maltański?

2) Co rozumiemy mówiąc, że Zakon jest instytucją religijną?

3) Czy Zakon Maltański jest zakonem zbrojnym?

4) Czy Zakon Maltański jest zakonem rycerskim?

5) Czym zajmuje się Zakon?

6) W jaki sposób Zakon jest rządzony?

7) Jak zorganizowane są międzynarodowe struktury Zakonu?

8) Ilu członków liczy Zakon?

9) Dokąd w ostatnich latach docierała pomoc humanitarna organizowana przez Zakon?

10) Jak można zostać członkiem Zakonu?

11) W jaki sposób prowadzona jest działalność dyplomatyczna Zakonu?

12) W jaki sposób jest finansowana działalność Zakonu?

13) Gdzie znajduje się główna siedziba Zakonu?

14) Kto jest Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Zakonie Maltańskim?

 

1) Czym jest Zakon Maltański?

Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników Świetego Jana Jerozolimskiego Zwany Rodyjskim i Maltańskim, znany lepiej jako Zakon Maltański, posiada dwojaką naturę. Jest on jednym z najstarszych zakonów katolickich, założonym około 1050 r. W roku 1999 obchodził oficjalną rocznicę 900-lecia istnienia. Jednocześnie, Zakon był zawsze traktowany przez państwa, jako niezależny podmiot prawa międzynarodowego. 

Misja Zakonu jest określona w jego motto przewodnim "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" - obrona wiary i pomoc potrzebującym.

 

Polscy Kawalerowie i Damy zrzeszeni są w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

 

2) Co rozumiemy mówiąc, że Zakon jest instytucją religijną?

 Zakon został stworzony jako wspólnota religijna, zainspirowana dziełem Św. Jana Chrzciciela. Społecznośc ta, która została utworzona przez kupców z Amalfii około 1050 r., prowadziła hospicjum niosące pomoc i dające schronienie pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej. W 1113r. papież Paschalis II oficjalnie uznał zgromadzenie za zakon religijny. Przed utraceniem Malty (1798) większość kawalerów była zakonnikami, którzy złożyli śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. 

Dzisiaj, mimo że niektórzy z członków Zakonu są Kawalerami Profesyjnymi (a więc tymi którzy złożyli śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa), inni składają tylko ślub posłuszeństwa. Większość z 12 500 Kawalerów i Dam są osobami świeckimi. Mimo tego, że nie składają oni trzech ślubów zakonnych, są zobowiązani do krzewienia wiary chrześcijańskiej, pracy dobroczynnej na rzecz innych, jak też do rozwijania własnej duchowości zgodnie z nakazami Kościoła i Wiary, oraz do służenia pomocą innym.

 

3) Czy Zakon Maltański jest zakonem zbrojnym?

 Zakon posiadał oddziały zbrojne, aby bronić pielgrzymów i chorych, a także bronić terytoriów chrześcijańskich w Ziemi Świętej. Zakon porzucił jednak zbrojny charakter wraz z utratą Malty (1798). Dzisiaj, Zakon tylko podtrzymuje i chroni tradycję rycerską.

 

4) Czy Zakon Maltański jest zakonem rycerskim?

 

Tradycyjnie, Kawalerowie należeli do chrześcijańskich rodzin rycerskich i szlacheckich. W dzisiejszych czasach Zakon Maltański jest nadal zakonem rycerskim, gdyż kultywuje tradycje rycerskie i szlacheckie. Pomimo tego, że większość członków nie pochodzi ze starych rodów szlacheckich, są oni przyjmowani w szeregi Zakonu, ponieważ swoją postawą manifestują oddanie Kościołowi i Zakonowi.

 

5) Czym zajmuje się Zakon?

 

Zakon Maltański prowadzi działalność na polu opieki medycznej, pomocy społecznej i humanitarnej w ponad 120 krajach, wspomagany nawiązanymi stosunkami dyplomatycznymi ze 105 państwami. Zakon prowadzi szpitale, centra medyczne, szpitale dzienne, domy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także hospicja dla nieuleczalnie chorych. W wielu krajach maltańskie grupy wolontariuszy udzielają pierwszej pomocy, prowadzą działalność społeczną, ratowniczą i pomoc humanitarną. ECOM, jest specjalnym korpusem Zakonu Maltańskiego, działającym na liniach frontu, terenach objętych działaniami wojennymi, obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Od ponad 40 lat, Zakon intensywnie wspomaga walkę z trądem - chorobą, która niestety ciągle jeszcze pustoszy różne obszary kuli ziemskiej, za pomocą powołanej w tym celu fundacji CIOMAL (Comite International de l'Ordre de Malte pour la Lepre). CIOMAL jest także zaangażowany w walkę z innymi chorobami, prowadząc min. programy pomagające matkom i ich dzieciom, żyjącym w krajach Trzeciego Świata, a chorującym na AIDS.

Zakon jest też zaangażowany na polu kultury.

 

6) W jaki sposób Zakon jest rządzony?

 

Życie i działalność Zakonu są regulowane przez Kartę Konstytucyjną i Kodeks. 

Głową Zakonu jest 78-my Książę i Wielki Mistrz Fra' Matthew Festing, wybrany dożywotnio przez Najwyższe Zgromadzenie Kawalerów. Wielkiemu Mistrzowi towarzyszy Suwerenna Rada, wybierana przez Kapitułę Generalną (ciało reprezentujące członków Zakonu, zbierające się raz na 5 lat). Rada Państwa jest ciałem doradczym wobec Suwerennej Rady i świadczy konsultacje w sprawach dotyczących polityki, religii, medycyny i spraw międzynarodowych. Rada Audytorów wykonuje funkcje kontrolne. Obie Rady są wybierane także podczas obrad Kapituły Generalnej. Kwestie prawne są rozstrzygane przez Sądy Magistralne, mianowane przez Wielkiego Mistrza i Suwerenną Radę.

 

7) Jak zorganizowane są międzynarodowe struktury Zakonu?

 

Dzisiaj, Zakon jest obecny w 54 krajach. Posiada 6 przeoratów, 3 Pod-przeoraty i 45 Związków Narodowych.

 

8) Ilu członków liczy Zakon?

 

W skład Zakonu wchodzi ponad 12 500 Kawalerów i Dam.

 

9) Dokąd w ostatnich latach docierała pomoc humanitarna organizowana przez Zakon?

 

Najważniejsze misje humanitarne Zakonu dotarły do Kosowa, Macedonii, Mozambiku, Angoli, Zimbabwe, Turcji, Salwadoru, Indii, Peru, Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Meksyku i Nowego Orleanu.

 

10) Jak można zostać członkiem Zakonu?

 

Członkiem Zakonu można zostać wyłącznie na zaproszenie innych członków Zakonu.

 

11) W jaki sposób prowadzona jest działalność dyplomatyczna Zakonu?

 

Zgodnie z prawem międzynarodowym, Zakon utrzymuje pełne stosunki dyplomatyczne ze 105 krajami poprzez swoje ambasady. Posiada także status stałego obserwatora przy ONZ, Komisji Unii Europejskiej, oraz 16 innych organizacjach międzynarodowych jak FAO czy UNESCO. Nawiązane stosunki dyplomatyczne pozwalają Zakonowi na podjęcie szybkiej i efektywnej akcji w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub konfliktu zbrojnego. W związku ze swoją neutralną, bezstronną i a'polityczną naturą, Zakon może występować jako mediator, jeśli państwa wyrażają życzenie interwencji i zorganiowania dyskusji.

 

12) W jaki sposób jest finansowana działalność Zakonu?

 

Działalność Zakonu jest finansowana przez jego członków. Fundusze pochodzą z prywatnych donacji i są różne w zależności od kraju i sytuacji. Środki na prowadzenie szpitali i działalności medycznej, przeważnie pochodzą z umów zawieranych z krajowymi agendami rządowymi odpowiedzialnymi za służbę zdrowia i opiekę społeczną. To samo dotyczy korpusów ratowniczych. W krajach rozwijających się, działalność jest często wspierana funduszami państw, na terenie których pomoc jest prowadzona, uzyskiwane są także granty od Komisji Europejskiej, lub innych organizacji międzynarodowych. Fundusze pozyskiwane są od osób chcących swoją ofiarnością wspomóc działalność Zakonu.

 

13) Gdzie znajduje się główna siedziba Zakonu?

 

Po utracie Malty, Zakon uzyskał swoją stałą siedzibę w Rzymie, w 1834r. Posiada tam dwie kwatery, które uzyskały status eksteryterialności: Palazzo Malta przy Via dei Condotti 68, gdzie rezyduje Wielki Mistrz i gdzie spotykają się władze Zakonu, oraz Villa Malta na Awentynie. Druga z siedzib gości u siebie siedzibę Wielkiego Przeoratu Rzymu i Ambasady Zakonu przy Watykanie i Republice Włoskiej.

 

14) Kto jest Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Zakonie Maltańskim?

 

Na mocy umowy zawartej w dniu 9 lipca 1990 roku zostały przywrócone stosunki dyplomatyczne pomiędzy Zakonem Maltańskim a Rzeczpospolitą Polską. Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Zakonie Maltańskim jest J. E. Piotr Nowina-Konopka.