Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Członkowie Zakonu

 
Wielki Mistrz Wielki Skarbnik
Wielki Komandor Organy Wykonawcze
Wielki Kanclerz Członkowie Zakonu
Wielki Szpitalnik Karta Konstytucyjna
 

Suwerenny Rycerski Zakon Maltański
jest jednym z niewielu zakonów utworzonych w Średniowieczu, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Jest jednocześnie jedynym, który pozostając zakonem religijnym, zachował niezależność. Wynika to z faktu, że większość zakonów rycerskich zatraciło swoją funkcję szpitalniczą, która charakteryzuje Zakon Maltański, skazane więc były na zniknięcie z kart historii w momencie, kiedy przestał istnieć militarny powód ich funkcjonowania. 

Rycerska tradycja i natura Zakonu, doskonale tłumaczy i usprawiedliwia utrzymywanie jego szlacheckiej natury, gdyż większość religijnych członków Zakonu pochodzi ze starych rycerskich chrześcijańskich rodzin. W czasach obecnych członkowie Zakonu pochodzą ze wszystkich warstw społecznych. Członków Zakonu można scharakteryzować jako Katolików powodowanych altruistyczną szlachetnością ducha i działania. Wszyscy Kawalerowie muszą spełniać tradycyjny wymóg stania się rycerzem: wyróżnianie się specjalnymi zaletami. Rycerska natura Zakonu utrzymała swoją wartość moralną, która objawia się w duchu służby, poświęcenia i dyscypliny dzisiejszych Kawalerów. Bitwy nie są przez nich rozgrywane z mieczem w dłoni, ale za pomocą pokojowych narzędzi walki z chorobami, biedą, społeczną izolacją i nietolerancją jak również poprzez szerzenie i umacnianie wiary.

 Wszyscy z 10 000 Kawalerów i Dam Zakonu, czy profesów, czy też członków świeckich są oddani umacnianiu chrześcijańskiej wiary i pomocy bliźniemu, a także dążeniu do duchowej doskonałości.

 

  Trzy Klasy

 

Zgodnie z postanowieniami Karty Konstytucyjnej, członkowie Zakonu są podzieleni na trzy Klasy. Członkowie są bezwzględnie zobowiązani być w życiu codziennym wzorem dla innych, postępować zgodnie z naukami Kościoła i poświęcać się akcjom humanitarnym organizowanym przez Zakon.

 

Do Pierwszej Klasy zaliczani są Kawalerowie Sprawiedliwości, Kawalerowie Profesyjni lub Profesyjni Kapelani Konwentualni, którzy złożyli śluby "ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w dążeniu do doskonałości w Duchu Świętym. Są więc oni zakonnikami w rozumieniu Prawa Kanonicznego, nie są jednak zobowiązani do życia w zgromadzeniu. 

 

Członkowie Drugiej Klasy, poprzez złożenie Ślubów Posłuszeństwa zobowiązują się do życia zgodnego z zasadami Chrześcijaństwa zainspirowani regułą Zakonu. Podzieleni są oni na trzy kategorie:

- Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie

- Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji w Posłuszeństwie

- Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej w Posłuszeństwie

  

Trzecią Klasę tworzą członkowie którzy nie składaj± ślubów, lecz żyją w zgodzie z zasadami Chrześcijaństwa i regułą Zakonu. Podzieleni są na sześć kategorii:

- Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji

- Konwentualni Kapelani ad honorem

- Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji

- Kapelani Magistralni

- Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej

- Donaci i Donatorki Dewocji

 

Wymagania przewidziane dla kandydatów do każdej z klas i kategorii są szczegółowo uregulowane przez Kodeks.