Strona główna

 Italiano 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ambasada Zakonu

 

Misja Zakonu

Władze Zakonu

Historia Zakonu

O Ambasadzie

Kontakt z nami

FAQ

Strona główna SMOM

 

 

 

 

 

 


 
Wielki Kanclerz

GChancellorIMG_6044.jpgWielki Kanclerz, którego stanowisko łączy urzędy Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Zagranicznych, jest zwierzchnikiem Kancelarii i związanych z nią departamentów. Jest również odpowiedzialny za nadzorowanie Spraw Zagranicznych, Związków Narodowych, a także aspekty religijne związane z aktywnością kawalerów profesyjnych i kawalerów, którzy złożyli ślub posłuszeństwa. W zakresie odpowiedzialności Wielkiego Kanclerza leży reprezentowanie Zakonu na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów politycznych, a także kontrola nad administracją wewnętrzną Zakonu (z wyjątkiem spraw leżących w obowiązkach innych urzędów), formułowanie i dostarczanie aktów wykonawczych, kontrasygnowanie dekretów Wielkiego Mistrza, a także przygotowywanie, organizacja i przedkładanie spraw będących przedmiotem debat Suwerennej Rady. Wielki Kanclerz jest dyplomatycznym reprezentantem Zakonu, a w razie śmierci wielkiego mistrza, lub jego trwałej niezdolności do sprawowania władzy nad Zakonem, staje się jego tymczasowym zwierzchnikiem. 

 

Aktualnie godność Wielkiego Kanclerza piastuje J.E. Fra' Albrecht Freiherr von Boeselager, Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie.