Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Wielki Komandor

 
Wielki Mistrz Wielki Skarbnik
Wielki Komandor Organy Wykonawcze
Wielki Kanclerz Członkowie Zakonu
Wielki Szpitalnik Karta Konstytucyjna
 

     
Wielki Komandor

Wielki Komandor pełni funkcję tymczasowego Namiestnika Zakonu w przypadku śmierci, rezygnacji lub trwałej niezdolności Wielkiego Mistrza do wypełniania swoich obowiązków. W zakresie jego podstawowych odpowiedzialności leżą: upowszechnianie podstaw Wiary, nadzór nad Przeoratami i Pod-Przeoratami, formułowanie programu oficjalnych wizyt, a także sporządzanie dla Stolicy Apostolskiej raportów z działalności Zakonu.

 

Wielki Komandor jest także odpowiedzialny za nadzorowanie aspektów religijnych związanych z działalnością Kawalerów Profesyjnych i Kawalerów w Posłuszeństwie. W szczególności jest zobowiązany do dbania o upowszechnianie wśród członków Zakonu podstawowych wartości Zakonu, określanych regułą Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Do jego obowiązków należy też opieka nad kaplicą znajdującą się w Pałacu Magistralnym i organizacja pielgrzymek.

 

Aktualnie godność Wielkiego Komandora piastuje J.E. Baliw Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein,