Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Misja Zakonu

 

 Misja dyplomatyczna Zakonu

 Misja humanitarna Zakonu
 

Misja Zakonu

Zakon Maltański jest jedną z najstarszych instytucji stworzonych przez cywilizację Zachodniego Chrześcijaństwa. Powstał około 1050 roku w Palestynie i jest świeckim zakonem religijnym o tradycyjnie rycerskim charakterze. W jego skład wchodzą Kawalerowie Profesyjni, mający w Zakonie status zakonnika, zaś pozostali  Kawalerowie i Damy są świeckimi członkami, oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia dla innych. To co wyróżnia Kawalerów Maltańskich, to ich ciągłe dążenie do osiągnięcia duchowej doskonałości poprzez służbę Kościołowi i poświęcenie całej swej energii w służbie potrzebującym.

Zakon Kawalerów Maltańskich pozostaje niezmiennie wierny zasadzie, która wyraża się mottem "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum", a więc "Obrona Wiary oraz Służba Ubogim i Cierpiącym", które w praktyce przekłada się na charytatywną pracę Dam i Kawalerów na płaszczyźnie pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych. Obecnie Zakon prowadzi tego typu działalność w ponad 120 krajach.

 

Charakterystyka Zakonu

 

Zakon posiada prerogatywy niezawisłego i suwerennego podmiotu z własnymi uregulowaniami prawnymi, paszportami, znaczkami, monetami i instytucjami publicznymi o niezależnym statusie prawnym. Siedemdziesiątym dziewiątym Wielkim Mistrzem jest Fra' Matthew Festing, który został obrany Głową Zakonu 11 marca 2008 roku.

Na arenie międzynarodowej, Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 102 krajami - wiele z nich nie jest krajami katolickimi - oraz poprzez misje w największych krajach Europy, organizacjach europejskich i międzynarodowych. Zakon Maltański jest neutralny, bezstronny i a'polityczny co sprawia, że z powodzeniem podejmuje się mediacji międzynarodowych.

Zakon angażuje się obecnie także w takie programy jak np. wprowadzenie zakazu używania min przeciwpiechotnych.

 

 

Zakon i Malta

 

W ostatnim czasie Zakon powrócił na Maltę, dzięki podpisaniu umowy z rządem Malty na mocy  której Zakon uzyskał w wyłączne użytkowanie na okres 99 lat historyczny Fort St. Angelo. Fort jest zlokalizowany w mieście Birgu i należał do Zakonu bez przerwy od  1530 roku, aż do 1798 roku, kiedy to rozpoczęła się okupacja Malty przez Napoleona. Dzisiaj, po odrestaurowaniu, Fort mieści w swoich murach Accademia Internazionale Melitense, zaangażowaną w działalność kulturalną i badawczo-historyczną.