Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Misja humanitarna Zakonu

 

 Misja dyplomatyczna Zakonu

 Misja humanitarna Zakonu
 

 

Tak jak u początków swojej działalności przed 900 laty, tak i obecnie działalność humanitarna stanowi główny przedmiot działalności Zakonu Maltańskiego. Poszczególne jednostki organizacyjne Zakonu oraz powołane przez nie instytucje (fundacje, stowarzyszenia) prowadzą szereg inicjatyw mających na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym w kilkudziesięciu krajach. Organizowane są transporty żywności i innych dóbr w krajach objętych klęskami żywiołowymi, prowadzone są liczne szpitale i hospicja, punkty pomocy medycznej, przytułki, przychodnie itp.

      Zakon Maltański wystawił korpusy medyczne podczas I i II Wojny Światowej oraz w trakcie wielu wojen lokalnych (m.in. wojna rosyjsko-japońska, wojna w Jugosławii). Tylko podczas obydwu wojen światowych udzielono pomocy ponad jednemu milionowi rannych i chorych.

      Poszczególne związki narodowe (stowarzyszenia Kawalerów i Dam danej narodowości) realizują szereg programów charytatywnych i kulturalnych, z których dochody przeznaczane są na dzieła Zakonu. Przykładowo, Polscy Kawalerowie i Damy organizują bale i
koncerty dobroczynne, które pozwalają sfinansować różne inicjatywy.

      W celu sprawnej realizacji podjętych działań Zakon Maltański powołał do życia między innymi następujące instytucje:

  • Międzynarodową organizację pomocy w walce z głodem, chorobami i analfabetyzmem (AIOM),

  • Komitet Wykonawczy ds. Pomocy Trędowatym (CIOMAL),

  • Fundację na rzecz szczepionek,

  • Akademię Pediatryczną w Wenecji,

  • Instytut Studiów i Badań Szpitalnych w Rzymie.

 

Pracę Kawalerów i Dam wspierają liczne fundacje i stowarzyszenia. W Polsce są to między innymi: Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich i Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna.