Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Wielki Mistrz

 
Wielki Mistrz Wielki Skarbnik
Wielki Komandor Organy Wykonawcze
Wielki Kanclerz Członkowie Zakonu
Wielki Szpitalnik Karta Konstytucyjna
 

Książę i Wielki Mistrz

Wielki Mistrz Zakonu jest wybierany dożywotnio spośród Kawalerów Profesyjnych przez Zgromadzenie Ogólne Zakonu. Zgodnie z postanowieniami Karty Konstytucyjnej, jako religijny Zwierzchnik i Suweren, musi poświęcić się całkowicie pracy na rzecz Zakonu, a także być przykładem religijnej postawy dla innych członków Zakonu.


Wielki Mistrz jest wyposażony w najwyższe prerogatywy władzy, w spełnianiu swoich obowiązków jest wspomagany przez Suwerenną Radę. Wielki Mistrz ma prawo wydawania aktów prawnych które nie są uregulowane postanowieniami Karty Konstytucyjnej, ogłaszania rozporządzeń, zarządzania środkami znajdującymi się w Skarbcu Zakonu, informowania Stolicy Apostolskiej o potrzebach Zakonu, ratyfikowania, przy zdecydowanym poparciu Suwerennej Rady, umów międzynarodowych, a także zwoływania Kapituły Generalnej.


Państwa z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza za Najwyższego Zwierzchnika Zakonu ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prerogatywami, immunitetami, przywilejami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw. Wielkiemu Mistrzowi przysługuje tytuł Jego Książęcej Wysokości.


Aktualnie, po rezygnacji JE Fra' Matthew Festinga, godność Lieutenant Ad Interim sprawuje Wielki Konador Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein.