Strona główna  Italiano                       
Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Ambasador Zakonu
Kontakt z nami
FAQ
Linki
Strona główna SMOM
 

O Ambasadzie


 

Stosunki Polski z Zakonem Maltańskim
 

Zakon Maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego wykonującym suwerenne funkcje. Zakon posiada własną konstytucję, własne, niezależne zródła prawa oraz własną organizację. Oficjalne stosunki dyplomatyczne między Polską a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego, zwanym Rodyjskim i Maltańskim, na szczeblu ambasadorów zostały nawiązane na mocy dwustronnego porozumienia z 9 lipca 1990 r.  

Pierwszym przedstawicielem Zakonu Maltańskiego w Polsce (od 26.06.1991 r.) został ambasador François hrabia de Waresquiel (rezydujący w Paryżu). Pierwszym przedstawicielem RP przy Zakonie Maltańskim (od 21.06.1991 r.) został ambasador Henryk Kupiszewski, jednocześnie ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Obecny ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce Vincenzo Manno (od 22.06.2004 r.) jest pierwszym przedstawicielem Zakonu posiadającym siedzibę w Warszawie. Polskę reprezentuje przy Zakonie Maltańskim ambasador przy Stolicy Apostolskiej pan Janusz Kotański.

Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z innymi podmiotami międzynarodowymi niebędącymi państwami za wyjątkiem Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich, Stolicy Apostolskiej oraz Palestyny.

Stosunki między Polską a Zakonem Maltańskim są bardzo dobre. Od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1990 r. do 2007 r. wizytę w Zakonie, przy okazji wizyty w Watykanie, złożył prezydent RP (Aleksander Kwaśniewski w 2000 r.) oraz dwukrotnie premierzy RP (w 1992 r. Jan Olszewski i w 2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz).

W dniach 12-15.05.2007 r. odbyła się pierwsza po II wojnie światowej wizyta oficjalna Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Fra' Andrew Bertiego (Kraków, Częstochowa, Warszawa), który spotkał się z prezydentem RP i premierem RP oraz z marszałkami Sejmu i Senatu. Podpisano przy tej okazji dwa porozumienia: umowę o współpracy między rządem RP z dnia 14 maja 2007 r. (ze strony polskiej Ministerstwo Zdrowia) oraz dalszym funkcjonowaniu Maltańskiego Punktu Medycznego przy Sanktuarium na Jasnej Górze (władze samorządowe Częstochowy).

Zakon działa bardzo aktywnie w Polsce poprzez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który prowadzi m.in. ośrodki pomocy medycznej. Zakres aktywności Zakonu Maltańskiego obejmuje działalność na polu opieki medycznej, pomocy społecznej i humanitarnej. Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 105 państwami i posiada swoje przedstawicielstwa przy organizacjach multilateralnych.

Dzięki swojej neutralności i apolityczności Zakon podejmuje się działalności mediacyjnej. Angażuje się także w takie programy jak np. wprowadzenie zakazu używania min przeciwpiechotnych.