Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Wielki Skarbnik

 
Wielki Mistrz Wielki Skarbnik
Wielki Komandor Organy Wykonawcze
Wielki Kanclerz Członkowie Zakonu
Wielki Szpitalnik Karta Konstytucyjna
 

      
Wielki Skarbnik

Wielki Skarbnik (Podskarbi) Zakonu, który pełni funkcję Ministra Skarbu, nadzoruje i administrację środkami trwałymi Zakonu, w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem, za zgodą Wielkiego Mistrza i pod kontrolą Komisji Audytorów

Do obowiązków Wielkiego Skarbnika należy sporządzanie rocznego budżetu Zakonu i zdawanie sprawozdań finansowych z działalności przed Komisją Audytorów i Wielkim Mistrzem, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez Suwerenną Radę.

Podskarbi ma prawo występować do Wielkiego Mistrza, a za jego pośrednictwem do Suwerennej Rady, o zgodę na przyjęcie spadków, zapisów i donacji, przeniesienie własności środków trwałych lub ewentualne inwestycje.

Wielki Skarbnik jest szefem Poczty Magistralnej, a także za pośrednictwem Sekretarza Generalnego, wszystkich służb wewnętrznych działających w domach magistralnych, a w szczególności pracowników administracji Wielkiego Magisterium oraz odpowiada za nadzór nad Pałacem Magistralnym i innymi nieruchomościami.

Z upoważnienia Wielkiego Mistrza, Podskarbi nadzoruje administrację instytucji zakonnych i ich pracę. Jego obowiązkiem jest kontrasygnowanie wszystkich aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących środków trwałych i funduszy Wielkiego Magisterium i Przeoratów.

   

Aktualnie godność Wielkiego Skarbnika piastuje J.E. János hr. Esterházy de Galántha, Kawaler Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie