Strona główna  Italiano                       

Ambasada Zakonu

Misja Zakonu
Władze Zakonu
Historia Zakonu
O Ambasadzie
Kontakt z nami
FAQ
Strona główna SMOM
 

Władze Zakonu

 
Wielki Mistrz Wielki Skarbnik
Wielki Komandor Organy Wykonawcze
Wielki Kanclerz Członkowie Zakonu
Wielki Szpitalnik Karta Konstytucyjna
 

Suwerenny Wojskowy Zakon Maltański
jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego, z własnymi uregulowaniami zwanymi Prawami Zakonu. Zakon posiada własny Rząd, niezależnych władzę sądowniczą, dwustronne stosunki dyplomatyczne z 90 krajami, reprezentantów przy największych krajach europejskich i organizacjach międzynarodowych. Zakon wydaje paszporty i znaczki, bije własne monety i tworzy organy publiczne o niezależnym statusie prawnym.

Suwerenność Zakonu jest wykonywane przez Księcia i Wielkiego Mistrza, jako Najwyższego Zwierzchnika, a także wspierającą go Radę.

Życie Zakonu jest regulowane przez Kartę Konstytucyjną i Kodeks, które zostały zreformowane w 1997 roku.

Prawna organizacja Zakonu wyraża się tradycyjnym trójpodziałem władzy:

- władza prawodawcza pozostaje w gestii Kapituły Generalnej, reprezentującej Najwyższe Zgromadzenie Kawalerów w sprawach dotyczących zasad konstytucyjnych, a także w mocy Wielkiego Mistrza i Suwerennej Rady w sprawach nie dotyczących Konstytucji;

- władza wykonawcza pozostaje w rękach Suwerennej Rady, pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza, która złożona jest z 10 Kawalerów wybieranych przez Kapitułę Generalną;

- władza sądownicza jest wykonywana przez Sądy Magistralne - Pierwszej Instancji i Apelacyjny - składające się z sędziów wybieranych przez Wielkiego Mistrza i Suwerenną Radę spośród członków Zakonu posiadających wiedzę prawniczą.

 

12 000 Kawalerów Zakonu jest podzielonych na trzy Klasy. Są oni zobowiązani do postępowania zgodnego z nakazami Kościoła, a także do uczestniczenia w akcjach humanitarnych prowadzonych przez Zakon.

 

Siedziba Zakonu mieści się w Rzymie. Jego działalność na świecie prowadzona jest za pośrednictwem sześciu Wielkich Przeoratów, trzech Pod-Przeoratów i 45 Narodowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach.